Asociația “George C. Marshall” România, “George C.Marshall” Association Romania

Scurt istoric:

ASOCIAŢIA “GEORGE C. MARSHALL” ROMÂNIA s-a constituit la data de 13 martie 2000 prin decizia Adunării de Constituire a asociaţiei, la care au participat ca membrii fondatori, absolvenţi români ai „Centrului European pentru Studii de Securitate “George C. Marshall”- un parteneriat de succes germano-american, centru aflat în localitatea Garmisch-Partenkirchen,Germania.

Absolvenţii români îşi desfaşoară activitatea în diverse instituţii ale Statului: Administraţia Prezidenţială, Parlament, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor dar şi în cadrul unor companii private şi respectiv organizaţii neguvernamentale.

Asociaţia “George C. Marshall”-România este membru cu drepturi depline al Consorţiului Parteneriat pentru Pace, membru al Asociaţiei Tratatului Atlantic (ATA) prin Consiliul Euro-Atlantic România şi are acorduri de colaborare cu Asociaţiile Atlantice din SUA,Spania şi Marea Britanie.

Scopul Asociaţiei “George C. Marshall”-România este de a promova valorile euroatlantice şi de a contribui la evoluţia societăţii româneşti către o societate democratică, modernă, prin susţinerea şi promovarea intereselor şi valorilor naţionale în eforturile de integrare ale României în structurile politice, economice şi de securitate europene şi euroatlantice.

Asociaţia contribuie la dezvoltarea relaţiilor civili-militari, la modernizarea instituţiilor naţionale de securitate şi apărare precum şi la susţinerea rolului acestora în societatea românească.

În vederea atingerii scopurilor sale Asociaţia “George C. Marshall”-România şi-a propus şi a realizat următoarele obiective:

– implementarea unor proiecte şi programe comune de colaborare cu Centrul European pentru Studii de Securitate [George C. Marshall”;

– organizarea şi participarea la simpozioane, mese rotunde, seminarii, colocvii, ateliere de studiu, conferinţe, dezbateri, cursuri, cu participare internă şi internaţională, în România şi în străinătate;

– organizarea de programe, vizite şi stagii de pregătire, instruire, perfecţionare şi specializare, inclusiv prin acordarea de burse de studiu în România sau în străinătate;

– susţinerea persoanelor juridice care contribuie la dezvoltarea şi promovarea democraţiei şi spiritului civic în România;

– colaborarea cu alte fundaţii, asociaţii şi instituţii publice sau private, din ţară sau străinătate, pentru realizarea de activităţi comune conforme scopurilor asociaţiei;

– editarea, multiplicarea şi difuzarea de publicaţii, materiale audio-video, studii şi sinteze informative;

– acordarea de consultanţă si asistenţă pentru realizarea de activităţi de cercetare, studii şi programe pe problematici legate de scopurile asociaţiei.

În perioada de la înfiinţare şi până în prezent Asociaţia “George C. Marshall”-România a organizat împreună cu „Centrul European pentru Studii de Securitate “George C. Marshall” şi instituţii ale statului peste 70 conferinţe internaţionale, seminarii şi cursuri de pregătire, care au avut ca scop contribuţia la realizarea obiectivelor strategice ale României, privind aderarea şi integrarea acesteia în structurile euro-atlantice şi europene. La aceste activităţi au conferenţiat peste 400 de înalte personalităţi străine, din mediul politic, militar, diplomatic şi de afaceri, mai ales din ţările membre NATO şi UE.