Membrii asociatiei

(1) Poate  deveni  membru  de  drept  al  asociatiei  orice  persoană fizică  care indeplineste  conditiile  prevăzute în statut și își  manifestă această dorintă printr-o  cerere scrisă.

Cererea  de primire  asociatie  trebuie  completată si semnată  personal   de către solicitant,  calitatea   de  membru  obtinăndu-se  în  urma  depunerii  acesteia  la Secretarul general, care o supune  aprobării Consiliului Director.

(2) Asociatia  este constituită din:

  • membri fondatori  – sunt  persoanele  care  participă la  actul  de  constituire al asociatiei
  • membri – sunt persoanele care intră în asociatie ulterior  constituirii;
  • membrii de onoare – sunt personalitti romăne sau străine  care, prin prestigiul sau  prin  activitatea lor,  contribuie   la promovarea scopurilor asociatiei  sau  la cresterea  prestigiului ei.

(3) La aderare  se percepe  o taxă de înscriere al cărui cuantum se stabileste de către adunarea  generală,  la propunerea Consiliului Director

(4) Calitatea  de membru  se pierde prin excludere  sau la cerere.

(5) Asociatia nu are limită în privinta  numărului  de membri.